Metropolis Neteges
Serveis de neteja integrals

Neteja i desinfecció industrial

La neteja i desinfecció industrial s’encarrega de la higiene de l’entorn productiu de sectors com l’alimentari, el químic o el de l’automoció. No solament contempla la neteja de la superfície de les instal·lacions, sinó també del manteniment de la maquinària, evitant possibles avaries a causa de l’acumulació de brutícia.

Quins avantatges ofereix la contractació d’un servei professional de neteja i desinfecció industrial?

  • Millora la productivitat de la planta ja que els empleats treballen en un entorn ordenat i molt més agradable. Això propicia que hi hagi menys accidents laborals i baixes per malaltia.
  • Afavoreix la imatge de l’empresa davant els seus empleats, clients i proveïdors.
  • Disminueix costos, per exemple, en adquisició de maquinària ja que una correcta neteja allarga la vida útil i evita reparacions copioses.
  • Unes adequades condicions higièniques durant el procés de fabricació, embalatge i emmagatzematge d’un producte incrementa la garantia del mateix.
  • És part fonamental del compliment de la normativa legal mediambiental i del procés de certificació de segells de qualitat.

limpieza y desinfección industrial en barcelona | Metropolis Neteges

Quins són els punts clau per a una neteja industrial professional?

  • El personal de l’empresa de neteja ha d’estar format específicament en matèria de neteja industrial: procediments de treball, coneixement de productes de neteja a utilitzar segons les característiques de la superfície a tractar, prevenció de riscos laborals i salut en el treball…
  • La coordinació de les freqüències de treball és fonamental per no entorpir el rendiment de la planta de producció. Per aquest motiu, és necessària l’elaboració d’un estudi previ de les instal·lacions i de la seva activitat diària per adaptar-se a les seves necessitats i horaris.

Metropolis Neteges complim amb tots els paràmetres necessaris per a un servei professional de neteja i desinfecció en l’àmbit industrial. Oferim experiència i garantia de qualitat en cadascuna de les nostres actuacions a través de sistemes de neteja innovadors i el disseny d’un programa d’actuació acord a les expectatives dels nostres clients.

A més, el servei de neteja de Metropolis Neteges es pot contractar a través de Metropolis CET, ajudant a les empreses a complir amb la Llei General de Discapacitat i a potenciar la seva Responsabilitat Social Corporativa.