Metropolis Neteges
Serveis de neteja integrals
Servei de neteja d’hospitals

La neteja als centres sanitaris ha de ser una pràctica continua, eficaç i no contaminant, encaminada a mantenir un nivell d’higiene i confort general, a més de disminuir el nombre de microorganismes de l’entorn. El servei de neteja i higiene d’hospitals és un aspecte fonamental en el control d’infeccions nosocomials d’etimologia intra-hospitalaria, així com el control de les IRAS (Infeccions Relacionades amb l’Atenció Sanitaria).

Metropolis Neteges assegurem l’eficàcia del procediment de neteja d’hospitals a cada àrea sense interferir en el ritme assistencial. Definim protocols de treball adequats per al centre i dissenyem programes de seguiment i controls de qualitat específics a les necessitats del centre sanitari.

Sol·licitar informació sense compromís