Metropolis Neteges
Serveis de neteja integrals

El nostre compromís amb el medi ambient

Entre les diferents polítiques de Responsabilitat Social Corporativa que duem a terme des de Metropolis Neteges es troba el nostre compromís amb la protecció del medi ambient, un compromís que comprén cadascun dels departaments de l’empresa i als treballadors que els integren.

Metropolis Neteges entenem que una correcta gestió mediambiental ha d’incloure una sèrie de bones pràctiques enfocades a minimitzar l’impacte de la nostra activitat en l’entorn, prestant especial atenció als següents aspectes:

  • Generació de residus de productes de neteja, substàncies químiques, envasos…
  • Contaminació acústica durant l’ús de màquines i vehicles de neteja tant a l’interior com a l’exterior de les instal·lacions.
  • Seguretat i protecció en l’ús de productes químics per part del personal de neteja i dels treballadors que es trobin en les instal·lacions.

La nostra sensibilització cap a la protecció de l’entorn ens ha portat a desenvolupar i aplicar les següents bones pràctiques en cadascun dels nostres serveis:

  • Utilitzar productes de neteja ecològics amb igual efectivitat i resultat que els químics.
  • Introduir productes amb dosificador per utilitzar la dosi necessària i no malgastar producte.
  • Apostar per màquines i vehicles de neteja més eficients i respectuosos amb l’entorn.
  • Minimitzar la generació de residus i gestionar el correcte reciclatge dels mateixos.
  • Ajustar les tasques de neteja i les freqüències a les necessitats reals de cada instal·lació.
  • Realitzar formació contínua tant als supervisors com als empleats de neteja sobre l’ús correcte dels productes i la maquinària.

Prova del nostre compromís cap a la protecció del medi ambient és que Metropolis Neteges és una empresa avaluada i certificada segons els requisits de la ISO 1400. Aquesta norma internacional descriu com engegar i mantenir un sistema de gestió ambiental eficaç dins d’una organització.

Aquest sistema ens ha permès reduir els nivells de residus i el consum energètic oferint un servei més eficient i sostenible, alhora que ens impulsa a implementar millores constants enfocades a la protecció de l’entorn i a la seguretat dels nostres empleats.